15 de maig de 2017

El cavaller irritant

https://de.wikipedia.org/wiki/Berthold_Woltze
Berthold Woltze, 1874, Der lästige Kavalier

Què us suggereix aquesta pintura?

Què ha suggerit a...(5 propostes)