15 de maig del 2022

El transcurs de l’imperi: Destrucció

Thomas Cole, 1836, The Course of Empire: Destruction


Què us suggereix aquesta pintura?


Què ha suggerit a... (4 propostes)