15 de desembre del 2020

La dama de Shalott


John Williams Waterhouse, 1888, The Lady of Shalott

Què us suggereix aquesta pintura?

Què a suggerit a...(7 propostes)