15 de març del 2016

Composició I

https://ca.wikipedia.org/wiki/Theo_van_Doesburg
Theo van Doesburg, 1915, Composition I

Què us suggereix aquesta pintura?

Què ha suggerit a... (14 propostes)