15 de setembre del 2023

Nit de setembre

Nit de setembre (Harry Stooshinoff - 2021)


Què us suggereix aquesta pintura?


Què ha suggerit a... (6 propostes)