15 de març del 2020

Pollice Verso

https://ca.wikipedia.org/wiki/Jean-L%C3%A9on_G%C3%A9r%C3%B4me
Jean-León Gérôme, 1872, Pollice Verso

Què us suggereix aquesta pintura?

Què ha suggerit a...(7 propostes)