15 de setembre del 2019

Corpus de sang

https://ca.wikipedia.org/wiki/Antoni_Estruch_i_Bros
Antonio Estruch, 1907, Corpus de sang (Els segadors)

Què us suggereix aquesta pintura?

Què ha suggerit a...(6 propostes)