15 de febrer de 2016

La curació del cec

https://ca.wikipedia.org/wiki/El_Greco
El Greco, 1567, La curació del cec

Què us suggereix aquesta pintura?

Què ha suggerit a...(14 propostes)