15 de novembre del 2017

Batman bufetejant Robin

Batman slapping Robin, clàssic generador de mems.

Què us suggereix aquesta vinyeta?

Què ha suggerit a... (9 propostes)