15 de maig del 2018

Judit decapita Holofernes

https://ca.wikipedia.org/wiki/Artemisia_Gentileschi
Artemisia Gentileschi, 1612-1613, Giuditta che decapita Oloferne

Què us suggereix aquesta pintura?

Què ha suggerit a...(10 propostes)