15 de juny del 2021

Babel

Jenő Benedek, 2000, The Tower of Babel


Què us suggereix aquesta pintura?


Què ha suggerit a... (6 propostes)