15 de maig del 2021

El col·leccionista d'estampes

Marià Fortuny i Marsal, 1863, El col·leccionista d'estampes I


Què us suggereix aquesta pintura?


Què ha suggerit a... (5 propostes)