15 d’octubre del 2019

Les filadores

https://ca.wikipedia.org/wiki/Diego_Vel%C3%A1zquez
Diego Velázquez, 1658, La fábula de Aracne

Què us suggereix aquesta pintura?

Què ha suggerit a...(6 propostes)