15 de maig de 2023

L'assemblea

Alexandre Debelle, 1853, L'assemblée de Vizille


Què us suggereix aquesta pintura?


Què ha suggerit a... (7 propostes)