15 de febrer del 2024

Verge del Magníficat (detall)

Sandro Botticelli, 1481, Madonna del Magnificat


Què us suggereix aquesta pintura?


Què ha suggerit a... (6 propostes)