15 d’octubre del 2016

Una inundació a Java

https://ca.wikipedia.org/wiki/Raden_Saleh
Raden Saleh, 1865-75, Una inundació a Java

Què us suggereix aquesta pintura?

Què ha suggerit a... (14 propostes)