15 de setembre del 2015

Mural


https://ca.wikipedia.org/wiki/Antoni_T%C3%A0pies_i_Puig
Antoni Tàpies, 1992, Mural del Pavelló Catalunya, 
Exposició Universal de Sevilla.

Què us suggereix aquest mural?

Què ha suggerit a... (15 propostes)