15 de desembre del 2015

La fada que va desaparèixer

https://ca.wikipedia.org/wiki/Theodor_Kittelsen
Theodor Kitelssen, 1900, La fada que va desaparèixer

Què us suggerix aquesta pintura?

Què ha suggerit a...(12 propostes)