15 de febrer de 2021

La defenestració

 
Václav BROŽÍK, 1890, La Defénestration, 1618
 
Què us suggereix aquesta pintura?

Què ha suggerit a... (5 propostes)

15 de gener de 2021

La Caputxeta i el Llop

Jessie Willcox Smith, 1911, Little Red Riding Hood 
(del llibre A child's book of stories)
 
Què us suggereix aquesta il·lustració?

Què ha suggerit a... (7 propostes)