15 de desembre del 2019

El joc d'escacs

https://ca.wikipedia.org/wiki/Sofonisba_Anguissola
Sofonisba Anguissola, 1555, Partita a scacchi

Què us suggereix aquesta pintura?

Què ha suggerit a...(5 propostes)