15 de juny del 2022

Joguines

Rafael Barradas, 1919, Juguetes


Què us suggereix aquesta pintura?


Què ha suggerit a... (6 propostes)