15 de gener del 2022

Arrodonirà el punt?

Michael Archer, 1879, Vil han klare pynten?


Què us suggereix aquesta pintura?


Què ha suggerit a... (5 propostes)