15 de juny del 2020

Dames de la cort a cavall

https://ca.wikipedia.org/wiki/Li_Gonglin
Li Gonglin, Segle XI, Dames de la cort a cavall (fragment) 
(original de Zhang Xuan) 

Què us suggereix aquesta pintura?

Què ha suggerit a... (5 propostes)