15 de gener del 2020

Escurçó negre

https://ca.wikipedia.org/wiki/L%27Escur%C3%A7%C3%B3_Negre
Rowan Atkinson, Tony Robinson i Tim McInnery, 
protagonistes de BlackAdder II, 1986

Què us suggereix aquest fotograma?

Què ha suggerit  a... (5 propostes)