15 de juny del 2019

Galileu afrontant la Inquisició

https://en.wikipedia.org/wiki/Cristiano_Banti
Cristiano Banti, 1857, Galileo galilei davanti all'Inquisizione

Què us suggereix aquesta pintura?

Què ha suggerit a... (4 propostes)