15 de març del 2021

L'onada

Vicente Romero Redondo, 2014, La ola
 
Què us suggereix aquesta pintura?

Què ha suggerit a... (8 propostes)