15 de setembre del 2020

Llegint i enviant missatges

David Hettinger, Reading and Texting
 

Què us suggereix aquesta pintura?

Què ha suggerit a...(6 propostes)